KARTA KREDYTOWA

Opis

Karta kredytowa VISA Credit BPS to międzynarodowa karta płatnicza zapewniająca jednocześnie wygodę płacenia i zawsze dostępny kredyt.

Nie musisz angażować już własnych środków na koncie.
Możesz więc robić zakupy zawsze, kiedy będziesz mieć na to ochotę.

Co daje karta kredytowa VISA CREDIT ?

 • do 51 dni bez odsetek,
 • wydanie i wznowienie bez opłat,
 • limit karty: 1.000 – 20.000 zł,
 • minimalną wymaganą spłatę – tylko 3% min. 40 zł miesięcznie,
 • ważność karty – 3 lata
 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty dla aktywnych Klientów.

Aktualnym klientom Banku oferujemy wydanie karty kredytowej przy minimum formalności. Jeśli posiadasz kartę kredytową w innym banku, możesz ją przenieść na korzystnych zasadach do naszego Banku.

Jak działa karta kredytowa?

Bank daje Ci do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych za pomocą karty. Bank wymaga spłaty jedynie 3% (min. 40 zł) miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeżeli spłacisz całe zadłużenie w terminie podanym na wyciągu (do 28 lub 29 dnia następnego miesiąca po miesiącu podanym na wyciągu) nie zapłacisz żadnych odsetek.

Karta umożliwia:

 • zapłatę za towary i usługi w placówkach handlowo – usługowych oznaczonych logo VISA bez prowizji, w tym również przez Internet, przez telefon itp.
 • wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,
 • wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo VISA,
 • bezpłatne sprawdzenie wysokości wolnych środków oraz wydruk mini wyciągu w bankomatach świadczących taką usługę,
 • przelew z karty na dowolny rachunek w Banku

Bezpieczeństwo

Używając karty kredytowej VISA Credit BPS, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę – zgubisz ją lub karta zostanie skradziona – fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie w Systemie Zastrzegania Kart – tel. +48 828 828 828 (numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju, możliwe jest zgłoszenie zastrzeżenia z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego)
 • telefonicznie do Contact Centre banku BPS S.A. (infolinia tel. + 48 86 215 50 00, numer do zastrzeżeń kart tel. +48 86 215 50 50 – czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Parczewie, dowolnym banku spółdzielczym zrzeszonym w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty należy potwierdzić pisemnie w jednostce Banku,  która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia

 

Przydatne dokumenty

 1. Wniosek kredytowy