Kredyt – „ROK Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM”

Cel kredytu Konsumpcyjny – na dowolny cel. Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych.
Kwota kredytu od 1.000 zł do 100.000 zł
Oprocentowanie

w skali roku

Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od okresu kredytowania i wynosi:

 • do 2 lat – 6,99% (oprocentowanie stałe)
 • do 3 lat –7,99% (oprocentowanie stałe)
 • do 5 lat – WIBOR 3M + marża 6 p.p. (oprocentowanie zmienne)
 • do 8 lat – WIBOR 3M + marża 7 p.p. (oprocentowanie zmienne)
Prowizja Przy każdym z kredytów prowizja wynosi:

 • kredyt do 2 lat – prowizja 1,50%
 • kredyt do 3 lat – prowizja 2%
 • kredyt do 5 lat – prowizja 2%
 • kredyt do 8 lat – prowizja 2 %
Opłata przygotowawcza Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w zależności od kwoty kredytu wynosi:

 • kwota kredytu do 10.000,00 zł – 20 zł
 • kwota kredytu od 10.001,00 zł – 50.000,00 zł – 50 zł
 • kwota kredytu od 50.001,00 zł – 100 zł
Zabezpieczenie kredytu Zabezpieczeniem spłaty kredytu mogą być:

 • weksel in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)
Informacje dodatkowe RRSO wynosi 9,24% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 16.000,00 zł, całkowity koszt kredytu 3.600,11 zł (w tym odsetki: 3.230,11 zł, prowizja 320,00 zł tj. 2% od kwoty kredytu, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 50,00 zł), spłata w 60 miesięcznych malejących ratach kapitałowo–odsetkowych z oprocentowaniem zmiennym w skali roku wynoszącym WIBOR3M+6 (tj. 7,73%), całkowita kwota do zapłaty: 19.600,11 zł, kwota najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej: 457,16 zł. Informacje na podstawie reprezentatywnego przykładu.

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych