Zastrzeżenia dokumentów tożsamości

Zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj – zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb – swoja tożsamość! Klienci Banku Spółdzielczego w Parczewie mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości. W dowolnej placówce Banku można dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowodu osobistego,
  • tymczasowego dowodu osobistego,
  • prawa jazdy,
  • książeczki wojskowej,
  • książeczki marynarskiej,
  • paszportu,
  • karty stałego pobytu.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.