SMS banking

SMS – Banking to wygodny dla Klienta sposób otrzymywania z Banku informacji w formie tekstowej o saldzie i historii swoich rachunków za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Na Państwa życzenie – po złożeniu dyspozycji uaktywnienia usługi SMS – Banking, Bank będzie przekazywał na wskazany telefon komórkowy komunikat SMS zawierający informacje o stanie salda rachunku, dostepnych środkach oraz o dokonanych w danym dniu obrotach na rachunku.