Internet Banking

Internet Banking umożliwia klientowi obsługę posiadanych w Banku Spółdzielczym rachunków poprzez Internet.

Internet Banking to dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek Banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca przez 24 godziny na dobę.

Cechy i funkcjonalność:

 • dostęp do obsługi rachunku poprzez Internet Banking możliwy jest po podaniu identyfikatora i hasła znanego tylko Klientowi banku.
  Hasło może być zmienione przez Klienta w dowolnym momencie.
 • dostęp do wybranych rachunków
 • przegląd historii operacji rachunków
 • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US
 • wykonywanie przelewów predefiniowanych
 • zlecanie wykonywania przelewów z przyszłą datą realizacji
 • definiowanie zleceń stałych – również z indywidualnym harmonogramem
 • zakładanie i likwidacja lokat terminowych
 • DEMO strony

Operacje wprowadzane przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym rejestrowane w systemie bankowym na rachunku klienta. Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku Klienta przez Bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze poprzez Internet Banking.

Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym, przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Szyfrowanie całości danych przesyłanych danych zapewnia gwarancję tajności ich transmisji.

Czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego kodu kontrolnego. Każdy Klient otrzymuje indywidualną listę kodów. Każdy kod może być użyty tylko jeden raz.

System informatyczny Banku oddzielony jest od publicznego Internetu szeregiem „zapór ogniowych” oraz systemem serwerów komunikacyjnych. Nie ma potrzeby dołączania sieci lokalnej banku do Internetu co zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego banku