Pliki do pobrania

PLIKI DO POBRANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW KREDYTOWYCH

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 2. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)

WNIOSKI KREDYTOWE

Kredyty konsumpcyjne

 1. Wniosek kredytowy

Kredyty Mieszkaniowy

 1. Wniosek kredytowy
 2. Informacja o dochodach i stałych wydatkach

Kredyt na zakup kolektorów słonecznych

 1. Wniosek kredytowy
 2. Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu

Kredyt odnawialny w RoR

 1. Wniosek kredytowy

Debet

 1. Wniosek kredytowy

PLIKI DO POBRANIA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych

PLIKI DO KREDYTÓW

 1. Wniosek kredytowy (do 10 tyś. zł)
 2. Wniosek kredytowy (powyżej 10 tyś. zł)
 3. Kwestionariusz osobisty

PLIKI DO POBRANIA DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych

PLIKI DO KREDYTÓW

 1. Wniosek kredytowy (do 10 tyś. zł)
 2. Wniosek kredytowy pow. 10 tys
 3. Kwestionariusz osobisty
 4. Informacja o przychodach i kosztach