Informacja o planowanej zmianie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz Taryfy prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 8 sierpnia 2018 roku zmianie ulegają dotychczas obowiązujące: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych. Zmiany wprowadzone  w Regulaminie dotyczą głównie dostosowania jego treści do aktualnych przepisów prawa oraz scalenia…

więcej...