Informacja dotycząca Mechanizmu Podzielonej Płatności tzw. Split payment

Szanowni Państwo, z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062 Co to oznacza? Bank Spółdzielczy w Parczewie ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy…

więcej...

Informacja o planowanej zmianie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz Taryfy prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 8 sierpnia 2018 roku zmianie ulegają dotychczas obowiązujące: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych. Zmiany wprowadzone  w Regulaminie dotyczą głównie dostosowania jego treści do aktualnych przepisów prawa oraz scalenia…

więcej...