INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Parczewie informuje, iż zgodnie z podjętymi przez Zarząd Banku uchwałami nr 3 i nr 4 z dnia 14 października 2016r., ulegną zmianie Taryfa prowizji i opłat bankowych dla Klientów detalicznych (od dnia 02 stycznia 2017r.)  oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych dla Klientów instytucjonalnych (od dnia 01 grudnia 2016r.) Prosimy o zapoznanie się…

więcej...