INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Parczewie informuje, iż zgodnie z podjętymi przez Zarząd Banku uchwałami nr 3 i nr 4 z dnia 14 października 2016r., ulegną zmianie Taryfa prowizji i opłat bankowych dla Klientów detalicznych (od dnia 02 stycznia 2017r.)  oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych dla Klientów instytucjonalnych (od dnia 01 grudnia 2016r.) Prosimy o zapoznanie się…

więcej...

Zmiana sposobu dostarczania kart płatniczych

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 czerwca 2016 r., ulegnie zmianie sposób dystrybucji kart płatniczych – zarówno nowych jak i wznowionych. Według nowych zasad, zarówno kartę i kod PIN otrzymają Państwo listownie – w odrębnych przesyłkach – na ostatni wskazany dla Banku adres korespondencyjny, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia…

więcej...