Nowy kredyt gotówkowy

Cel Kredytu:

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych  na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.

Kwota kredytu:

 • Minimalna kwota kredytu : 5.000,00 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu: 150.000,00 zł

Okres kredytowania :  do 120 miesięcy

Oprocentowanie w skali roku:  

WIBOR 3M + 6,9 pp. marża ( oprocentowanie zmienne)

WIBOR 3M – wartość średnia za ostatni miesiąc kończący kwartał kalendarzowy i obowiązująca w następującym kwartale kalendarzowym

Prowizja za przyznanie kredytu:

Brak prowizji za przyznanie kredytu

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego :

Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku

Zabezpieczenie spłaty kredytu:

Zabezpieczeniem kredytu mogą być:

 • weksel in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne uzgodnione z Bankiem (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Informacje dodatkowe:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,45%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11.824,31 zł, oprocentowanie zmienne 7,11% w skali roku (tj. WIBOR 3M (0,21%)+ 6,90 p.p. marża), całkowity koszt kredytu 1.824,31 zł (w tym: prowizja 0,00 zł tj., odsetki 1.824,31 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł), spłata w 60 miesięcznych ratach malejących, kwota najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej: 267,23 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przydatne dokumenty:

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych