KREDYT EKOKredyt

Cel kredytu:

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych na finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:

 1. odnawialnych źródeł energii, takich jak: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,
 2. kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303–5:2012,
 3. przydomowych oczyszczalni ścieków,
 4. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
 5. systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
 6. okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,
 7. materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
 8. innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologicze.

Kwota kredytu:

 • minimalna kwota kredytu – 5.000,00 zł
 • maksymalna kwota kredytu – 100.000,00 zł

Okres kredytowania: do 120 miesięcy

Oprocentowanie w skali roku:

WIBOR 3M + 3,50 p.p. marży (oprocentowanie zmienne)

WIBOR 3M – wartość średnia za ostatni miesiąc kończący kwartał kalendarzowy i obowiązująca w następującym kwartale kalendarzowym.

Prowizja za przyznanie kredytu:

0% –  od kwoty kredytu – dla posiadaczy czynnych rachunków ROR lub czynnych rachunków bieżących oraz Klientów którzy założą taki rachunek i skierują na ten rachunek stałe wpływy.

2% – od kwoty kredytu – dla pozostałych klientów

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku:

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w zależności od kwoty kredytu wynosi:

 • kwota kredytu do 10.000,00 zł – 20,00 zł
 • kwota kredytu od 10.001,00 zł–50.000,00 zł – 50,00 zł
 • kwota kredytu od 50.001,00 zł – 100,00 zł

Zabezpieczenie spłaty kredytu:

Zabezpieczeniem kredytu mogą być:

 • weksel in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne uzgodnione z Bankiem (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Informacje dodatkowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,14%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 21.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 24.635,09 zł, oprocentowanie zmienne 5,85 % w skali roku (WIBOR 3M (2,35%) + 3,50 p.p. marży), całkowity koszt kredytu 3.635,09 zł (w tym: prowizja 420,00 zł tj. 2% od kwoty kredytu, odsetki 3.165,09 zł, opłata przygotowawcza 50,00 zł), spłata w 60 miesięcznych ratach malejących, kwota najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej: 455,79 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.
Aby skorzystać z kredytu na wskazanych powyżej warunkach należy przedłożyć w Banku faktury na na zakup/instalację towarów i urządzeń ekologicznych zakupionych przy udziale kredytu, w wysokości min. 60% środków z kredytu w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytu.

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)