KREDYT FOTOWOLTAIKA

Cel kredytu:

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych na sfinansowanie na  kosztów instalacji fotowoltaicznej.

Kwota kredytu:

 • minimalna kwota kredytu – 5.000,00 zł
 • maksymalna kwota kredytu – 100.000,00 zł

Okres kredytowania: do 120 miesięcy

Oprocentowanie w skali roku:

WIBOR 3M + 3,50 p.p. marży (oprocentowanie zmienne)

WIBOR 3M – wartość średnia za ostatni miesiąc kończący kwartał kalendarzowy i obowiązująca w następującym kwartale kalendarzowym.

Prowizja za przyznanie kredytu:

0% –  od kwoty kredytu – dla posiadaczy czynnych rachunków ROR lub czynnych rachunków bieżących oraz Klientów którzy założą taki rachunek i skierują na ten rachunek stałe wpływy.

2% – od kwoty kredytu – dla pozostałych klientów

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku:

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w zależności od kwoty kredytu wynosi:

 • kwota kredytu do 10.000,00 zł – 20,00 zł
 • kwota kredytu od 10.001,00 zł–50.000,00 zł – 50,00 zł
 • kwota kredytu od 50.001,00 zł – 100,00 zł

Zabezpieczenie spłaty kredytu:

Zabezpieczeniem kredytu mogą być:

 • weksel in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne uzgodnione z Bankiem (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Informacje dodatkowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 25.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 27.935,36 zł, oprocentowanie zmienne 3,71% w skali roku (WIBOR 3M (0,21%) + 3,50 p.p. marży), całkowity koszt kredytu 2.935,36 zł (w tym: prowizja 500,00 zł tj. 2% od kwoty kredytu, odsetki 2.385,36zł, opłata przygotowawcza 50,00 zł), spłata w 60 miesięcznych ratach malejących, kwota najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej: 535,87 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.01.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.
Aby skorzystać z kredytu na wskazanych powyżej warunkach należy przedłożyć w Banku faktury na zakup i/lub montaż instalacji fotowoltaicznej w wysokości min. 60% środków z kredytu w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytu.

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)
 4. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 5. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych