Komunikaty

KOMUNIKAT Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 29 stycznia 2021r.

Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Parczewie.

KOMUNIKAT Nr 3 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2021 r.

KOMUNIKAT Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w 2021 r.