Komunikaty

KOMUNIKAT Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 15 października 2021r.

Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Parczewie.

KOMUNIKAT Nr 3 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2022 r.

KOMUNIKAT Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w 2022 r.