Pakiet Wygodny

Opis

Pakiet skierowany jest głównie do Klientów prowadzących uproszczoną księgowość. Za pakiet naliczana jest miesięczna opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie.

Zalety

W ramach pakietu otrzymują Państwo:

  • prowadzenie rachunku bieżącego/lokacyjnego w ramach pakietu – bez opłat
  • dostęp do systemu Internet Banking – bez opłat
  • informacja SMS o saldzie na rachunku i obrotach – bez opłat
  • 20 pierwszych przelewów w miesiącu przez Internet – bez opłat
  • darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce oznaczonych logo Grup BPS i SGB
  • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

Szczegóły:

  1. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla Klientów instytucjonalnych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych
  3. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów