Rachunek Lokacyjny

Opis

Rachunek lokacyjny przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych. Rachunek ten zapewnia swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu.

Zalety

Oprocentowanie rachunku (w skali roku) uzależnione od kwoty wkładu:

 • do kwoty 999,99 zł – WIBID 1M – 2,001
 • od kwoty 1.000,00 zł do kwoty 9.999,99 zł – WIBID 1M –1,751
 • od kwoty 10.000,00 zł do kwoty 49.999,99 zł – WIBID 1M – 1,25
 • od kwoty 50.000,00 zł do kwoty 99.999,99 zł – WIBID 1M – 1,00
 • od kwoty 100.000,00 zł – WIBID 1M – 0,50

Aktualna stawka WIBID 1M wynosi 1,44 % (obowiązuje w III kwartale 2018 roku).

 • w każdym miesiącu istnieje możliwość dokonania bezpłatnej, jednorazowej wypłaty dowolnej kwoty bez utraty naliczonych odsetek
 • odsetki dopisywane są co miesiąc
 • prowadzenie rachunku – bez opłat
 • dostęp do rachunku za pośrednictwem systemu Internet Banking – bez opłat

Informacje dodatkowe

  1 oprocentowanie nie może być niższe niż 0% – aktualna jego wysokość znajduje się w Tabeli oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych
 3. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów