RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY „STANDARD”

Opis

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) skierowany jest do osób fizycznych, które cenią sobie tradycyjne zalety bankowości oraz niskie koszty usług bankowych.

Opłaty Dokument dotyczący opłat – ROR Standard

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów