RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY „SENIOR”

Opis

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Senior” skierowany jest do osób fizycznych, osiągających dochody z tytułu emerytury lub renty, które cenią sobie tradycyjne zalety bankowości oraz niskie koszty usług bankowych.

Zalety

darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce oznaczonych logo Grup BPS i SGB
możliwość ubiegania się o ustalenie kredytu odnawialnego

Opłaty

Dokument dotyczący opłat – ROR Senior

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów