RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY „JUNIOR” I „STUDENT”

Opis

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Junior” lub „Student” skierowany jest do młodych osób uczących się lub studiujących, do 26 roku życia.

Zalety

darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce oznaczonych logo Grup BPS i SGB

Opłaty

Dokument dotyczący opłat – ROR Junior/ROR Student

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów