ZŁOTA LOKATA

Okres lokaty 12 miesięcy
Oprocentowanie

stałe

w skali roku

1 miesiąc 0,40%
2 miesiąc 0,40%
3 miesiąc 0,40%
4 miesiąc 1,00%
5 miesiąc 1,00%
6 miesiąc 1,00%
7 miesiąc 1,50%
8 miesiąc 1,50%
9 miesiąc 1,50%
10 miesiąc 2,50%
11 miesiąc 2,50%
12 miesiąc 2,50%

Średnioroczne oprocentowanie  wynosi: 1,35%

Minimalna kwota lokaty 5.000 zł
Maksymalna ilość lokat złożonych przez Klienta brak ograniczeń
Kapitalizacja odsetek odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego
Wypłata środków przed upływem okresu deponowania w przypadku likwidacji lokaty przed upływem minimalnego okresu trwania lokaty (1 miesiąc) środki pieniężne na rachunku nie są oprocentowane
Odnawialność nie
Dodatkowe informacje lokata jest produktem kierowanym do osób fizycznych – aktualnych i nowych Klientów.

lokata jest dostępna w placówkach Banku Spółdzielczego w Parczewie od 06.09.2017r. do 31.10.2018r. z zastrzeżeniem możliwości skrócenia lub przedłużenia czasu jej trwania

Gwarancja depozyty do 100.000 EUR są gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów