RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Opis

Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych. Rachunek ten zapewnia swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu.

Zalety

Atrakcyjne oprocentowanie rachunku (w skali roku) uzależnione od kwoty wkładu:

 • do kwoty 999,99 zł – WIBID 1M – 2,00
 • od kwoty 1.000,00 zł do kwoty 9.999,99 zł–WIBID 1M – 1,75
 • od kwoty 10.000,00 zł do kwoty 49.999,99 zł – WIBID 1M – 1,25
 • od kwoty 50.000,00 zł do kwoty 99.999,99 zł – WIBID 1M – 1,00
 • od kwoty 100.000,00 zł – WIBID 1M – 0,50
 • w każdym miesiącu istnieje możliwość dokonania bezpłatnej, jednorazowej wypłaty dowolnej kwoty bez utraty naliczonych odsetek
 • odsetki dopisywane są co miesiąc
 • prowadzenie rachunku – bez opłat

Informacje dodatkowe

Opłaty

Aktualna wysokość oprocentowania określona jest   w Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów detalicznych

Dokument dotyczący opłat – rachunek oszczędnościowy

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
 4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów