LOKATY STANDARD

Okres lokaty 1, 3, 6, 12, 24 miesiące i dłuższe
Oprocentowanie stałe w skali roku Aktualna wysokość oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów detalicznych
Minimalna kwota lokaty 500 zł
Kapitalizacja odsetek Kapitalizacja odsetek następuje po zakończeniu okresu umownego.
Odnawialność Tak
Gwarancja BFG Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Parczewie są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości w złotych 100 000 Euro.

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania produktów bankowych dla Klientów detalicznych
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów