LOKATY STANDARD

Okres lokaty

1, 3, 6, 12, 24 miesiące i dłuższe

Oprocentowanie

zmienne

w skali roku

1 1 miesięczne do 19.999 zł WIBID 1M –1,801
od 20.000 zł do 49.999 zł WIBID 1M –1,501
od 50.000 zł WIBID 1M –1,30
2 3 miesięczne do 19.999 zł WIBID 1M –1,30
od 20.000 zł do 49.999 zł WIBID 1M –1,00
od 50.000 zł WIBID 1M –0,90
3 6 miesięczne do 19.999 zł WIBID 1M –0,90
od 20.000 zł do 49.999 zł WIBID 1M –0,60
od 50.000 zł WIBID 1M –0,40
4 12 miesięczne do 19.999 zł WIBID 1M –0,40
od 20.000 zł do 49.999 zł WIBID 1M –0,20
od 50.000 zł WIBID 1M
5 24 miesięczne i dłuższe do 19.999 zł WIBID 1M
od 20.000 zł do 49.999 zł WIBID 1M + 0,20
od 50.000 zł WIBID 1M + 0,40

Minimalna kwota lokaty

500 zł

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek następuje po zakończeniu okresu umownego.

Odnawialność

Tak

Informacje dodatkowe

1 Oprocentowanie nie może być niższe niż 0% – aktualna jego wysokość znajduje się w Tabeli oprocentowania dla Klientów detalicznych.

Aktualna stawka WIBID 1M wynosi 1,45% (obowiązuje w I kwartale 2018 roku).

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów