eDopłata

Okres lokaty 3, 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

stałe

w skali roku

Aktualna wysokość oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów detalicznych
Minimalna kwota lokaty 100 zł
Kapitalizacja odsetek Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
Maksymalna ilość lokat założonych przez Klienta Jedna
Odnawialność Tak
Zalety
  • lokata otwierana przez Klienta w systemie bankowości elektronicznej – Internet Banking
  • możliwość dokonywania dopłat w trakcie trwania lokaty w dowolnym momencie.

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania produktów bankowych dla Klientów detalicznych
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów