eDopłata

Okres lokaty 3, 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

zmienne

w skali roku

lokata 3 miesięczna – WIBID 1M – 1,00
lokata 6 miesięczna – WIBID 1M – 0,80
lokata 12 miesięczna – WIBID 1M – 0,60Aktualna stawka WIBID 1M wynosi 1,44% (obowiązuje w III kwartale 2018 roku).
Minimalna kwota lokaty 100 zł
Kapitalizacja odsetek Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
Maksymalna ilość lokat założonych przez Klienta Jedna
Odnawialność Tak
Zalety Możliwość dokonywania dopłat w trakcie trwania lokaty w dowolnym momencie.

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów