Dopłata

Okres lokaty

3, 6, 9 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

zmienne

w skali roku

lokata 3 miesięczna – WIBID 1M – 1,401
lokata 6 miesięczna – WIBID 1M – 1,00
lokata 9 miesięczna – WIBID 1M – 0,80
lokata 12 miesięczna – WIBID 1M – 0,60

Aktualna stawka WIBID 1M wynosi 1,44% (obowiązuje w III kwartale 2018 roku).

Minimalna kwota lokaty

100 zł

Kapitalizacja odsetek

Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego

Maksymalna ilość lokat założonych przez Klienta

Jedna

Odnawialność

Tak

Zalety

Możliwość dokonywania dopłat w trakcie trwania lokaty w dowolnym momencie

Informacje dodatkowe

1oprocentowanie nie może być niższe niż 0% – aktualna jego wysokość znajduje się w Tabeli oprocentowania dla Klientów detalicznych

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów