KREDYT SAMOCHODOWY

Cel kredytu

Zakup samochodu osobowego

Szczegóły

 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu
 • kwota kredytu od 3.000 zł do 100.000 zł
 • okres kredytowania nawet do 10 lat
 • możliwość sfinansowania ze środków kredytowych także ubezpieczenia samochodu, kosztów rejestracji, przeglądu technicznego i innych kosztów związanych z niniejszym przedsięwzięciem
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
 • możliwość obniżenia oprocentowania kredytu dzięki posiadaniu czynnego rachunku ROR lub rachunku rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Parczewie

Zabezpieczenie

 • weksel in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Informacje dodatkowe

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  Informacje własne z dnia 14.03.2013r.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych