KREDYT – ROK Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Cel kredytu

Konsumpcyjny – na dowolny cel. Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych.

Kwota kredytu

od 1.000 zł do 100.000 zł

Oprocentowanie

w skali roku

Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od okresu kredytowania i wynosi:

 • do 2 lat – 6,99% (oprocentowanie stałe)
 • do 3 lat –7,99% (oprocentowanie stałe)
 • do 5 lat – WIBOR 3M + marża 6 p.p. (oprocentowanie zmienne)
 • do 8 lat – WIBOR 3M + marża 7 p.p. (oprocentowanie zmienne)

Prowizja

Przy każdym z kredytów prowizja wynosi:

 • kredyt do 2 lat – prowizja 1,50%
 • kredyt do 3 lat – prowizja 2%
 • kredyt do 5 lat – prowizja 2%
 • kredyt do 8 lat – prowizja 2 %

Opłata przygotowawcza

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w zależności od kwoty kredytu wynosi:

 • kwota kredytu do 10.000,00 zł – 20 zł
 • kwota kredytu od 10.001,00 zł – 50.000,00 zł – 50 zł
 • kwota kredytu od 50.001,00 zł – 100 zł

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczeniem spłaty kredytu mogą być:

 • weksel in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Informacje dodatkowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,49%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 70.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 82.690,77 zł, oprocentowanie zmienne 6,21 % w skali roku (WIBOR 3M (0,21%)+6 p.p. marża), całkowity koszt kredytu 12.690,77 zł (w tym: prowizja 1.400,00 zł tj. 2,00 % od kwoty kredytu, odsetki 11.190,77 zł, opłata przygotowawcza 100,00 zł), spłata w 60 miesięcznych ratach malejących, kwota najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej: 1.580,33 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.01.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)