KREDYT NA PIT

Cel kredytu

Konsumpcyjny. Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych uzyskujących dochody potwierdzone deklaracją podatkową PIT 11, PIT 40 i PIT 40A.

Kwota kredytu

 • do 50% dochodu netto zadeklarowanego w formularzu PIT 11, PIT 40 i PIT 40A, z zastrzeżeniem minimalnej i maksymalnej kwoty kredytu
 • minimalna kwota kredytu – 1.000,00 zł
 • maksymalna kwota kredytu – 20.000,00 zł

Okres kredytowania

do 24 miesięcy

Oprocentowanie stałe w skali roku

0,00 %

Prowizja za przyznanie kredytu

0,00 %

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku

7,00 % od kwoty kredytu

Zabezpieczenie spłaty kredytu

Zabezpieczeniem kredytu mogą być:

  • weksel in blanco
  • poręczenie wekslowe
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne uzgodnione z Bankiem  (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Informacje dodatkowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,09 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.350,00 zł, oprocentowanie stałe 0,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 350.00 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 0,00 zł, opłata przygotowawcza 350,00 zł tj. 7,00% od kwoty kredytu), spłata w 24 miesięcznych ratach równych w wysokości: 1-sza rata (wyrównująca) w wysokości 216,00 zł oraz pozostałe 23 raty miesięczne w wysokości 208,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.03.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych