DOBRY TANI KREDYT

Cel kredytu Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.
Kwota kredytu
 • minimalna kwota kredytu – 3.000,00 zł
 • maksymalna kwota kredytu – 50.000,00 zł
Okres kredytowania do 60 miesięcy
Oprocentowanie w skali roku
 • do 3 lat – 3,00 % w skali roku (oprocentowanie stałe)
 • do 5 lat – WIBOR 3M + 1,30 p.p. marży stałej(oprocentowanie zmienne)

WIBOR 3M – wartość średnia za ostatni miesiąc kończący kwartał kalendarzowy i obowiązująca w następującym kwartale kalendarzowym.

Prowizja za przyznanie kredytu 7,00 % od kwoty kredytu
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w zależności od kwoty kredytu wynosi:

 • kwota kredytu do 10.000,00 zł – 20,00 zł
 • kwota kredytu od 10.001,00 zł–50.000,00 zł – 50,00 zł
Zabezpieczenie spłaty kredytu Zabezpieczeniem kredytu mogą być:

 • weksel in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne uzgodnione z Bankiem (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)
Informacje dodatkowe Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,49%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 6.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.623,15 zł, oprocentowanie stałe 3,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 623,15 zł (w tym: prowizja 420,00 zł tj. 7,00% od kwoty kredytu, odsetki 183,15 zł, opłata przygotowawcza 20,00 zł), spłata w 24 miesięcznych ratach malejących, kwota najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej: 264,38 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.03.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych