Karta MasterCard PayPass – karta zbliżeniowa

Opis

Karta zbliżeniowa jest wyposażona w antenę zbliżeniową, która znajduje się w prawym, górnym rogu karty płatniczej. Dzięki tej funkcji, karta umożliwia dokonywanie płatności do wysokości 50 PLN w sposób zbliżeniowy. Transakcje powyżej 50 PLN będą wymagały autoryzacji poprzez tradycyjne zatwierdzenie numerem PIN lub podpisem.

Płatności zbliżeniowe znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, kiedy liczy się  szybkość dokonywania transakcji. Realizując transakcję wystarczy zbliżyć kartę do terminala. To idealne rozwiązanie dla płatności o niskich kwotach. Dzięki niemu transakcja przeprowadzana jest znacznie szybciej, przy zachowaniu takiego samego poziomu bezpieczeństwa, jak w przypadku tradycyjnej płatności kartą.

Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • telefonicznie w Systemie Zastrzegania Kart – tel. +48 828 828 828 (numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju, możliwe jest zgłoszenie zastrzeżenia z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego)
  • telefonicznie do Contact Centre banku BPS S.A. (infolinia tel. + 48 86 215 50 00, numer do zastrzeżeń kart tel. +48 86 215 50 50 – czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA,
  • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Parczewie, dowolnym banku spółdzielczym zrzeszonym w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty należy potwierdzić pisemnie w jednostce Banku,  która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Szczegóły w:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych