Władze

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Parczewie

Antoni Żakowski

Tadeusz Izdebski

Stanisław Sapała

Czesław Choma

Franciszek Korpysz

Kazimierz Józef Berkasiuk

Jacek Jędrzejewski

Tadeusz Grzybowski

Józef Stanisław Steć

– Przewodniczący Rady

– Z-ca Przewodniczącego Rady

– Sekretarz Rady

– Sekretarz Rady

– Członek Rady

– Członek Rady

– Członek Rady

– Członek Rady

– Członek Rady

Zarząd Banku Spółdzielczego w Parczewie

 

mgr Wojciech Czornak

mgr Teresa Dyduch

 

– I Z-ca p.o. Prezesa Zarządu

– II Z-ca Prezesa Zarządu