Władze

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Parczewie

Antoni Żakowski

Tadeusz Izdebski

Stanisław Sapała

Czesław Choma

Franciszek Korpysz

Kazimierz Józef Berkasiuk

Tadeusz Grzybowski

Józef Stanisław Steć

Jacek Jędrzejewski

– Przewodniczący Rady

– Z-ca Przewodniczącego Rady

– Sekretarz Rady

– Sekretarz Rady

– Członek Rady

– Członek Rady

– Członek Rady

– Członek Rady

– Członek Rady

Zarząd Banku Spółdzielczego w Parczewie

Wojciech Czornak

Barbara Leszcz

Teresa Dyduch

Prezes Zarządu

I Zastępca Prezesa Zarządu

II Zastępca Prezesa Zarządu