Władze

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Parczewie

Antoni Żakowski

Tadeusz Izdebski

Stanisław Sapała

Czesław Choma

Franciszek Korpysz

Kazimierz Józef Berkasiuk

Tadeusz Grzybowski

Józef Stanisław Steć

Jacek Jędrzejewski

– Przewodniczący Rady

– Z-ca Przewodniczącego Rady

– Sekretarz Rady

– Sekretarz Rady

– Członek Rady

– Członek Rady

– Członek Rady

– Członek Rady

– Członek Rady*

* oddelegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego pełnienia funkcji I zastępcy Prezesa Zarządu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Parczewie

 

Wojciech Czornak

Jacek Jędrzejewski

 

Teresa Dyduch

 

p.o. Prezesa Zarządu

oddelegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego pełnienia

funkcji I Zastępcy Prezesa Zarządu

II Z-ca Prezesa Zarządu