Informacja o trybie zgłaszania reklamacji

Informacja o trybie zgłaszania reklamacji

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Parczewie dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.
Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań – możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

  • pisemnie – wysyłając list na adres Banku Spółdzielczego w Parczewie: Bank Spółdzielczy w Parczewie ul. Kościelna 27, 21-200 Parczew
  • elektronicznie – napisz na adres sekretariat@bs.com.pl
  • telefonicznie – nr telefonu: 83 355 13 26
  • faxem – nr 83 355 13
  • osobiście – w najbliższej placówce

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku Spółdzielczego w Parczewie rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do Banku zapytania. Czas oczekiwania na odpowiedź na reklamację lub skargę nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Ciebie reklamację może wynieść 60 dni kalendarzowych. Zgłaszane przez Ciebie reklamacje rozpatrywane są przez Bank Spółdzielczy w Parczewie nieodpłatnie.
Standardowo odpowiedź na złożoną przez Ciebie reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny.
Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi czy reklamacji nie satysfakcjonuje Cię? W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie od decyzji Banku.
Dodatkowo przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku:

  • Arbitra Bankowego – w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8000 złotych
  • Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
  • Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego
  • Rzecznika Finansowego
  • Rzecznika Ubezpieczonych w przypadku spraw dotyczących ubezpieczeń

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego,
Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.