Pakiet Na Dobry Początek

Opis

Pakiet skierowany jest dla Klientów rozpoczynających lub prowadzących działalność rolniczą nie dłużej niż 12 miesięcy i nie prowadzą pełnej księgowości.

Po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o Pakiet na Dobry Początek niniejszy pakiet zostaje przekwalifikowany na Pakiet Agro.

Zalety

 • brak opłaty za pakiet
 • prowadzenie rachunku bieżącego/ pomocniczego/ walutowego w ramach pakietu – bez opłat
 • dostęp do systemu Internet Banking – bez opłat
 • wpłata/wypłata gotówkowa w placówce Banku – bez opłat
 • 10 pierwszych przelewów w miesiącu przez Internet – bez opłat
 • możliwość terminowego realizowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
 • darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce oznaczonych logo Grup BPS i SGB
 • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

Szczegóły:

 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych
 3. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów