LOKATY W WALUTACH USD, EURO, GBP

LOKATA W DOLARACH AMERYKAŃSKICH (USD)

Okres lokaty

1, 3, 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

zmienne

w skali roku

 • lokata 1 miesięczna – 0,05%
 • lokata 3 miesięczna – 0,10 %
 • lokata 6 miesięczna – 0,20 %
 • lokata 12 miesięczna – 0,40 %
Minimalna kwota lokaty 100 USD
Kapitalizacja odsetek Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
Odnawialność Tak
LOKATA W EURO (EUR)
Okres lokaty 1, 3, 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

zmienne

w skali roku

 • lokata 1 miesięczna – 0,06%
 • lokata 3 miesięczna – 0,15 %
 • lokata 6 miesięczna – 0,25 %
 • lokata 12 miesięczna – 0,35 %
Minimalna kwota lokaty 100 EUR
Kapitalizacja odsetek Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego
Odnawialność Tak
LOKATA W FUNTACH BRYTYJSKICH (GBP)
Okres lokaty 1, 3, 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

zmienne

w skali roku

 • lokata 1 miesięczna – 0,05%
 • lokata 3 miesięczna – 0,15 %
 • lokata 6 miesięczna – 0,20 %
 • lokata 12 miesięczna – 0,30 %
Minimalna kwota lokaty 100 GBP
Kapitalizacja odsetek Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego
Odnawialność Tak

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych
 3. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów