INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK WIBOR 3M I WIBID 1M OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU W I KWARTALE 2021 ROKU

Informujemy, iż od dnia 01.01.2021r. stawki WIBOR 3M i WIBID 1M obowiązujące w Banku będą miały następujące wartości:

WIBOR 3M – 0,21 %;

WIBID 1 M – 0,00 %.

Stawki te będą obowiązywały w I kwartale 2020 r. (tj. od 1.01.2021r. do 31.03.2021r.).