INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK WIBOR 3M I WIBID 1M OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU W III KWARTALE 2020 ROKU

Informujemy, iż od dnia 01.07.2020r. stawki WIBOR 3M i WIBID 1M obowiązujące w Banku będą miały następujące wartości:

WIBOR 3M – 0,27 %;

WIBID 1 M – 0,04 %.

Stawki te będą obowiązywały w III kwartale 2020 r. (tj. od 1.07.2020r. do 30.09.2020r.).