Tarcza finansowa PFR

Szanowni Państwo,

informujemy, że nasz Bank przystąpił do programu Tarcza finansowa PFR skierowanego do polskich przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się  w związku z pandemią koronawirusa.

Program Tarcza Finansowa PFR kierowany jest do:

  • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
  • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro
  • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19. Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz wniosek reklamacyjny odbywa się on-line w systemie bankowości internetowej banku. Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm Klienci naszego Banku mogą składać za pomocą systemu bankowości elektronicznej – Internet Banking.

W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR.

Więcej informacji dotyczących programu Tarcza finansowa PFR znajdą Państwo na stronie www.pfr.pl/tarcza oraz w serwisie internetowym www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow