Polityka prywatności aplikacji Nasz Bank

Szanowni Państwo,

z myślą o Państwa wygodzie udostępniamy dla Państwa aplikację mobilną „Nasz Bank”.

„Nasz Bank” to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Internet Banking. Zapewnia ona swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do rachunku bankowego za pomocą telefonu komórkowego (smartfona) lub tabletu. Korzystanie z aplikacji „Nasz Bank” jest bezpieczne – dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.

Aplikacja mobilna „Nasz Bank” umożliwia m.in.:

  • dostęp do rachunków,
  • przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
  • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
  • wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
  • wykonywanie przelewów Split Payment,
  • wykonywanie przelewów predefiniowanych,
  • mobilną autoryzację – powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
  • odbieranie wiadomości – informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
  • logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).

Korzystanie z aplikacji mobilnej „Nasz Bank” jest bezpłatne.

Aplikacja „Nasz Bank” dostępna jest dla posiadaczy telefonów komórkowych (smartfonów) lub tabletów z systemem Android (wkrótce aplikacja będzie dostępna również dla posiadaczy urządzeń z systemem IOS).

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów technicznych, instalacji i działania aplikacji dostępne są w Instrukcji użytkownika.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikami Banku.

Prosimy również o zapoznanie się z Polityką prywatności aplikacji Nasz Bank.