INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK WIBOR 3M I WIBID 1M OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU W I KWARTALE 2020 ROKU

Informujemy, iż od dnia 01.01.2020r. stawki WIBOR 3M i WIBID 1M obowiązujące w Banku będą miały następujące wartości: WIBOR 3M – 1,70 %; WIBID 1 M – 1,43 %. Stawki te będą obowiązywały w I kwartale 2020 r. (tj. od 1.01.2020r. do 31.03.2020r.).