Informacja o planowanej zmianie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz Taryfy prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 15 grudnia 2019r. ulegają zmianie:

  1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych  oraz
  2. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych.

Szczegółowy opis wprowadzonych zmian oraz pełną treść Taryfy i Regulaminu w wersjach obowiązujących od 15 grudnia 2019r. przedstawiamy poniżej.

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo wprowadzanych zmian, mają Państwo prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu i/lub Taryfy:

  1. wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat,
  2. zgłosić sprzeciw, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje wygaśnięciem umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt 2 do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie proponowanych zmian jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych zmian.

  1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych 
  2. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych
  3. Informacja o zmianie Regulaminu od 15.12.2019r.
  4. Informacja o zmianie Taryfy opłat i prowizji