Logowanie do IB

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 12 września 2019r. podczas logowania do bankowości elektronicznej wymagane będzie użycie obok loginu i hasła dodatkowej metody autoryzacji – jednorazowego kodu otrzymanego SMS-em.

Zmiana ta związana jest z wejściem w życie unijnej dyrektywy PSD2,  która ma na celu podwyższenie poziomu zabezpieczeń stosowanych przy świadczeniu usług płatniczych. Jedną ze zmian jest konieczność stosowania przez Bank procedury silnego uwierzytelniania, polegającej na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości użytkownika.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Banku.