INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK WIBOR 3M I WIBID 1M OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU W III KWARTALE 2019 ROKU

Informujemy, iż od dnia 01.07.2019r. stawki WIBOR 3M i WIBID 1M obowiązujące w Banku będą miały następujące wartości: WIBOR 3M – 1,72 %; WIBID 1 M – 1,44 %.

Stawki te obowiązują w III kwartale 2019 r. (tj. w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień).