INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK WIBOR 3M I WIBID 1M OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU W IV KWARTALE 2018 ROKU

Informujemy, że od dnia 01.10.2018r. stawki WIBOR 3M i WIBID 1M obowiązujące w Banku będą miały następujące wartości:

WIBOR 3M – 1,72 %;

WIBID 1 M – 1,44 %.

Stawki te obowiązują w IV kwartale 2018r. (tj. w miesiącach: październik, listopad, grudzień).