INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

     Uprzejmie informujemy, że w Banku Spółdzielczym w Parczewie działa od dnia 18 października 2017 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Parczewie w składzie:

  • Czesław Choma – przewodniczący,
  • Franciszek Korpysz – zastępca przewodniczącego,
  • Kazimierz Berkasiuk – sekretarz.

     Komitet Audytu powołany został przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2017 r. poz. 1089).

     Zadania Komitetu Audytu określone zostały w art. 130 ust. 1  ww. Ustawy, w tym również wybór i rekomendacja Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych BS.